Kontrollregistrering av SEFRAK-registrerte og verneverdige bygninger

Vega kommune er i 2023 én av kontrollkommunene i Riksantikvarens miljøovervåkningsprogram "Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner". I uke 17 vil Asplan Viak gjennomføre kontrollregistrering i felt av SEFRAK-registrerte og verneverdige bygg i kommunen. 

Informasjon til innbyggere

Bygninger på Vega

I overvåkningsprogrammet registreres tap og skade på bygninger som enten er SEFRAK-registret*, kommunalt verneverdige eller statlig listeførte. Registreringen gjennomføres hvert femte år i 18 kommuner. I Vega vil vi registrere ca. 548 bygninger. Av disse er det 174 nye objekter som legges til programmet far og med dette omdrevet. Dette er bygninger som kommunen har vurdert som verneverdige gjennom bla. kommunens kulturminneplan. 

*SEFRAK-registeret omfatter bygninger oppført før år 1900. Registreringen ble gjennomført over hele landet i årene 1975-1995. 

Årets kontrollregistrering

5. omdrev (2020-2024) avsluttes med en samlerapport der årsakssammenhenger for tap, og forholdet mellom virkemiddelbruk og bevaringsgrad, belyses. Resultatene fra årets befaringer på Vega publiseres våren 2024 på Riksantikvarens hjemmesider. 

Kart med registeringer

I Riksantikvarens kart "Kulturminner" kan du finne registreringer gjort på Vega i kart.

Du må zoome ut og finne Vega kommune, deretter zoome inn igjen. Du må zoome inn til du ser gule, røde og rosa trekanter.

I menyen til venstre står det "Om", "Innhold" og "Tegnforklaring". Gå på "Innhold" og trykk på "Kulturminner20180301". Da kommer det opp en liste med hva som skal vises i kartet. For å se SEFRAK-registrerte bygg trenger du kun å ha haket av "Bygninger" (med underpunktene "FredaBygnigner" og "SefrakBygninger".

For å få opp informasjon om et bygg, så er det bare å trykke på trekanten det gjelder. 

Kontaktpersoner

Harald Tallaksen, Asplan Viak: harald.tallaksen@asplanviak.no

Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren: staale.arfeldt.bergaas@ra.no