Smittsom mage-tarminfeksjon på sykehjemmet

Det er registrert tilfeller av smittsom mage-tarminfeksjon på sykehjemmet på Vega. Vi antar det er virus av typen Norovirus, og har satt inn tiltak rettet imot dette.

Statusoppdatering

Informasjon til pårørende

Oppdatering om besøk 05.04.23: Sykehjemmet er stengt for vanlig besøk til og med fredag 07.04.23 grunnet smittefaren. For de som har svært syke familiemedlemmer på sykehjemmet, kan besøk avtales med personalet på sykehjemmet. 

Ved besøk på sykehjemmet oppfordres generelt til bruk av munnbind samt håndvask både før og etter besøk i avdelingen. Skal du besøke en person som er smittet skal fullt verneutstyr brukes (smittefrakk, hansker og munnbind). Ta kontakt med pleiepersonalet så hjelper de deg. Vær oppmerksom på at sprit virker dårlig mot Norovirus, mens håndvask med såpe er effektivt. Vi tar kontakt med pårørende til dem som er smittet.