Oppfordring fra teknisk avdeling

Ikke bruk toalettet som søppelbøtte!

Helsetjenesten i Vega kommune ønsker å komme i kontakt med kommunens 16-17- åringer for tilbakemelding på status vaksinering og eventuell avtale for vaksinering.

Pr. i dag er helsestasjonen uten helsesykepleier. Stillingen er lyst ut flere ganger uten at det er innkommet søknader, nå sist med søknadsfrist 1.10.21.

Spillavhengighet Norge er en frivillig organisasjon som jobber for å forebygge spillavhengighet.

Vertikaldelt 2-mannsbolig beliggende i Lauvberget på Nes i Vega kommune til salgs.

Vega kommune ønsker å inngå avtale om brøyting/strøing av kommunale veier 2021 - 2024

Det er ledig 40% hjemmel ved Vega helsehus. Hjemmelen er en del av en nedtrappingsavtale med dagens hjemmelsinnehaver, som har totalt 100% hjemmel, men som går ned til 60% i nedtrappingsavtalen. Derfor lyser vi ut 40% hjemmel med opptrapping til 100%.

Søknad om å bli gjestejeger.

Fra høsten 2021 har vi ledig et engasjement i 100 % stilling som utviklingsrådgiver i et halvt år, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse 1.september eller så snart som mulig etter tilsetting.

Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet. Menn i helse er et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider. Deltakerne får tittelen helserekrutt. Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Så langt har over 500 menn tatt fagbrevet via Menn i helse. 92 % som har tatt fagbrev har fått en relevant jobb innen helsesektoren.

Brønnøy kommune har i perioden avtale med Helgeland krisesenter i Mosjøen - telefon: 75 17 36 99.