Prosjektstilling trosopplæring

Midlertidig prosjektstilling 20% i Vega menighet.

Vi ønsker deg som vil være en samarbeidspartner og bidragsyter inn i å styrke trosopplæringen i Vega menighet. Dette arbeidet vil ledes av vår faste ansatte menighetsarbeider og vi trenger deg som vil bidra til det. Vi ønsker deg som trives med å være en brobygger mellom kultur og språk, og har gode evner til å formidle samfunnsforståelsen og det kristne trosinnhold og kulturarv. Vi vil også i fellesskap jobbe fram et team som framover kan være ressursgruppe i trosopplæring.

Alt arbeid vil være som en støttefunksjon og i samarbeid med vår menighetsarbeider. Personlig egnethet vektlegges. Ved planlegging og gjennomføring av tiltak vil det også arbeides tverrfaglig med bl.a sokneprest og frivillige.

Arbeidsoppgaver i trosopplæring

  • Planlegge, gjennomføre og utvikle tiltak
  • Rapportering og søknader
  • Faste møtepunkt med stab og frivillige

Ønskelig med erfaring fra barn og ungdom. Krav om fremlegging av politiattest.

Egenskaper som vil bli vektlagt

  • Kultur- og språkforståelse
  • Evne til å planlegge og gjennomføre aktiviteter
  • Samarbeid og relasjonell kompetanse

Vi tilbyr

  • Engasjerte og faglig sterke arbeidskolleger
  • Fleksibel arbeidstid
  • Tarifflønn samt gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Tiltredelse snarest med varighet inntil ett år.

Frist for å søke 1.mai.

Søknad sendes til post.vega@kirken.no