Retningslinjer for brøyting og strøing

Nedenfor finner du informasjon vedrørende brøyting og strøing av kommunale veier. 

Brøyting

Kommunen har inngått avtale med private entreprenører for brøyting av kommunale veier, parkeringsplasser og gang/sykkelveier. Brøyting utføres etter oppsatte ruter og med brøyteberedskap i perioden 1. desember til 31.mars.

Kommunen har en målsetting om at veier, parkeringsplasser og gang/sykkelveier skal være godt fremkommelige også vinterstid, men ber publikum ha forståelse for at brøytemannskaper nødvendigvis ikke kan være alle steder samtidig. 

Som trafikant har man også selv et ansvar etter vegtrafikkloven å sko seg etter forholdene.

Hvis huset ditt ligger langs en kommunal vei, så må du regne med å få brøytet snø (brøytekanter) inn i innkjørselen din.

Ved ekstreme snø- og værforhold skal brøytemannskapet prioritere å holde hovedveier åpne. 

 

Strøing

Kommunen har ingen strøplikt hjemlet i lovverk eller forskrifter. Dette er en ekstraservice Vega kommune gir til sine innbyggere. Ressurser og materiell som er avsatt til tjenesten er begrenset, og det vil ved glatte forhold måtte gjøres en prioritering hvor det skal strøs og ikke. 

Kommunen har ingen beredskap på dette området og det strøs derfor normalt bare på dagtid og på ukedager.

Ved ekstraordinære værforhold kan det vurderes behov for å strø på helg og utenom ordinær arbeidstid. Dette er unntaksvis da normalt vintervær ikke anses som ekstraordinære forhold.

Strøing utføres i følgende prioriterte rekkefølge:

  1. Skolevei/fortau og offentlige bygg (skole, barnehage og sykehjem m.fl)
  2. Hovedveier (bakker og skarpe svinger)
  3. Adkomstveier og boligfelt