Oppdatert informasjon fra kriseledelsen i Vega Kommune.

Vega barne- og ungdomskole holder stengt imorgen torsdag 1.februar.

Kriseledelsen har avholdt møte onsdag 31.januar, kl.18:45-19:15.

Med bakgrunn i at buss-selskapet har meddelt at alle bussrutene blir innstilt frem til kl.12:00 imorgen, har kriseledelsen bestemt at skolen og SFO blir stengt . Rektor og assisterende rektor sender ut beskjed til elever/foreldre via transponder om denne avgjørelsen.  Gjennom transponder blir det også informert om hvordan skoledagen skal “organiseres”.