Informasjon fra Vega Barnehage vedrørende torsdag 1.februar.

Leder i barnehagen vil oppfordre de som kan til å holde sine barn hjemme i morgen.  Barnehagen holder åpen men er i beredskap. Det er sendt  ut informasjon om dette gjennom Transponder.