Endring av anløpssted for Hurtigruten og Havila

Det utføres i løpet av våren reparasjoner på Brækkans kaia/ Hurtigrute kaia i sentrum av Brønnøysund.

Over år er det påført store belastninger fra sjøsiden på blokkmur i bakkant av kaien, og deler av muren har rast sammen. I forbindelse med peling for nytt havnebygg er skadene undersøkt, og det viser seg nødvendig å utbedre skaden for å sikre den indre del av kaien før nytt spedisjonslokale kan tas i bruk. Arbeidet med utbedring av blokkmuren starter opp 4. april.

I den forbindelse stenges Brækkanskaia, og anløpssted for Hurtigruten og Havila, i trafikk for Kystruten flyttes midlertidig til Gårdsøya kai i perioden 4. april - 20. juni.

Gårdsøya kai i Brønnøysund, ligger ca 2 km nord for sentrumskaiene.

Kaien brukes i dag primært til cruiseanløp, gods- og tømmerbåter. I tillegg benyttes Gårdsøya i dag til anløp av Hurtigruten ved evt. dårlig vær, og Havila bruker Gårdsøya som permanent anløpssted pga gassfylling

Ved Gårdsøya kai finnes infotavle med kart over området.

Gårdsøya har gode havnefasiliteter og er tilknyttet terminalbygg for gods. Det er etablert et godt og moderne vannforsyningsanlegg til skip, og god plass til bussoppstilling.

Se vedlagte kartutsnitt over Gårdsøya kai og terminalområde. Parkering på anviste plass.

Gårdsøya kai og terminal (PNG, 153 kB)

Midthavna Brønnøysund, avsperret kai (JPG, 161 kB)

Gardsøya kart (PDF, 2 MB)

I samme periode er Brækkanskaia i Midthavna stengt for all trafikk.

Dykking vil pågå under kai, og båttrafikk i Brønnøysundet bes om å ta tilstrekkelig hensyn til arbeidet som pågår.

Vi ser frem til å motta Kystruten igjen i sentrum av Brønnøysund i sommer, med utbedret kai og nytt spedisjonsbygg.

 

Med vennlig hilsen/ Kind regards

Sølvi Helen Kristoffersen

Havnesjef /Port Director

Brønnøy Havn KF/ Port of Brønnøysund

Tel.  + 47 75 01 20 70  -  mobil + 47 95 85 29 80