Jakt grågås

Det åpnes for jakt etter grågås fra og med 21. juli til og med 9. august 2022 - 2025 i Vega kommune.

Jaktområdet avgrenses til innmark og dens randsone (inntil 50 meter fra innmark). Det er ikke tillatt å jakte på friområder som er synliggjort med grønn farge i kartvedlegg.

De første 5 dagene er det kun tillatt å jakte flyvende gås over innmarksarealer, jf. jakttidsforskriften.
Det tillates kun jakt innenfor tidsrommet kl. 16.00 – 22.00.

Det åpnes for å utvide tida for eggsanking fram til og med 30. april i perioden 2022 – 2025, på Vega og Ylvingen.

Vedlegg:

Forskrift om tidlig jaktstart på grågås og utviding av periode for sanking av grågåsegg for 2022-2025 (PDF, 81 kB)

Friområder Vega (PDF, 2 MB)

Fastsetting av lokal forskrift om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for sanking av grågåsegg 2022-2025 (PDF, 409 kB)

Kontaktinfo

Ove Horpestad
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 75 03 58 43