Ylvingen kapell

Ylvingen kapell er en langkirke i tre fra 1967. Kapellet har 96 m2 grunnflate, det rommer ved særskilte anledninger 100 mennesker, men har normalt ca. 80 sitteplasser.

Planlegging

Hvor gammel tanken om et eget gudshus på Ylvingen er, vet visst ingen. Befolkningen kjempet lenge før de fikk sin egen gravplass og sitt eget gudshus. Det var delte meninger i kommunen om dette var nødvendig eller ikke. Gravplass med klokkehus ble godkjent av kommunestyret i 1954 og kirkegården ble vigslet året etterpå. Dette økte også interessen for kapelltanken. Men veien fram til eget gudshus var ennå lang.

Etter at Ylvingen nye skole var tatt i bruk i 1957, ble spørsmålet om gamleskolen kunne ombygges til et kapell tatt opp. Det skulle senere vise seg at den gamle skolen ikke kunne brukes til kapell der den sto og at materialene i den heller ikke kunne brukes i et nytt bygg. Tegninger til kapell i Ylvingen ble innvilget av Kirke- og Undervisningsdepartementet i 1965. Året etter la biskop H. E. Wisløff ned grunnstenen til kapellet og utpå høsten kom byggearbeidet skikkelig i gang.

Ferdigstillelse

Søknad om vikslingstillatelse for et bedehuskapell i Ylvingen ble vedtatt av kommunestyret den 11.november 1963. Vega kommune tok hovedløftet i finansieringen. Lokalbefolkningen skaffet selv til veie et betydelig beløp og la for dagen en offervilje og interesse for saken som det står stor respekt av. Innsamlede midler kom opp i kr. 12 000 i tillegg til gaver som altersølv, døpefat, brudestoler, bord, teppe, bibel, salmebøker, alterduk etc. Samlet byggebudsjett var på kr. 80 000.

Kapellet ble bygd i tre og som en langkirke og ble vigslet den 15. juni 1967 av biskop Wisløff.

Slik beskriver Nesjan/Andersen vigslingsdagen (s. 92 og 93):

"Om selve vigslingen skriver Vega menighetsblad: Midt i en rekke regnværsdager kom vigslingsdagen for Ylvingen kapell 15. juni som en stille solskinnsdag. Gode hjelpere hadde vært i sving lenge, og da biskopen og de assisterende prester, representanter for Vega kommune og andre tilreisende la til med M.s. "Vegtind" og M.s. "Lånan" fra Brønnøysund, som gikk ekstratur fra Rørøy, kunne Ylvingsfolket ønske dem velkommen til en godt forberedt vigsling. Flagg vaiet fra hver en stang, og høytidsstemning var til å ta og føle på. Som alterboken foreskriver, var det ringt med kirkeklokken en time kvelden før.

Vigslingen var satt til kl. 17.00, og under klokkeklang gikk prosesjonen av prester med bøkene og de hellige kar til kapellet. Ved orgelet satt organist Alf Løbeck, som også hadde skaffet orgelet, og under preludiet gikk prosesjonen opp midtgangen i det overfylte kirkehuset."......

"Etter prekenen fant selve vigslingen sted, ledsaget av bønn og salmesang: Prestene knelte på alterringen under vigslingsbønnen. Alle i kirken hadde reist seg da biskopen uttalte: "så erklærer jeg dette hus vigslet til kirkebruk til Guds ære og hans menighets oppbyggelse i troen på Jesus Kristus. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen."

Så var det skjedd som folket i Ylvingen, Vega menighet og de kommunale myndigheter hadde sett frem mot med forventning: Ylvingen bedehuskapell var reist og vigslet!"

 

Kilder:

H.O. Wika: "Vega Bygdebok", bind II
A. Nesjan/I. Andersen: "Vega kirke 125 år".

Om Ylvingen kapell på Riksantikvarens nettsted kulturminnesok.no

Kontaktinfo

Caroline Hauglid-Formo
Sokneprest
E-post
Telefon 75 03 50 07