Melde og søke tillatelse til arrangement

Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet.

Det kan du gjøre på Politiet sin nettside.