Ansatte

Kirkens ansatte

Sokneprest: Caroline Hauglid-Formo (i permisjon)
Postadresse: Rørøyveien 10, 8983 Vega

Vikarprest: Prost Kristoffer Lønning Tørressen
E-post: kristoffer.torressen@bronnoykirke.no


Menighetskontoret

Postadresse: Rørøyveien 10, 8983 Vega
E-post: post.vega@kirken.no
Telefon: 905 77 548
Åpningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10:00 - 14:00.


Kirkeverge

Ann-Hege Lervåg (pr.d.d. i permisjon)
Vikar: Elise Volen-Østerholm
E-post: ev637@kirken.no


Organist og trosopplærer

Tatiana Ostashko
E-post: to727@kirken.no


Kirketjener

Tom Gøran Reitan
E-post: tr478@kirken.no

Kontaktinfo

Caroline Hauglid-Formo
Sokneprest
E-post
Telefon 75 03 50 07