Ansatte

Kirkens ansatte

Sokneprest: Caroline Hauglid-Formo
Telefon: 75 03 50 07
Mobilnummer: 415 43 752
E-post: vega.sokneprest@gmail.com
Postadresse: Rørøyveien 10, 8983 Vega


Menighetskontoret

Postadresse: Rørøyveien 10, 8983 Vega
E-post: vega.menighet@gmail.com
Telefon: 905 77 548
Åpningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10:00 - 14:00.


Kirkeverger

Ann-Hege Lervåg (pr.d.d. i permisjon)
Vikar: Marit Lian Andersen


Organist og trosopplærer

Mona Berit Karlstrøm
Telefon: 484 40 747
E-post: monaberitk@gmail.com


Kirketjener

Bastiaan van Ligtenberg
Telefon: 941 43 059
E-post: ligtenberg.bvl@gmail.com

Kontaktinfo

Caroline Hauglid-Formo
Sokneprest
E-post
Telefon 75 03 50 07