Menighetsråd

Menighetsrådet Vega sokn 2021

Per Fredrik Bang                      

Per Ivar Pedersen                       

Hanne Wallhaug Kluge               

Turid Hennie Næss                     

Marit Andersen                            

Helen Trøan Nygård               

Varamedlemmer

Arnt Åge Svendsen                   

Ronald Oppegård                      

Walter Karlsen                           

Ragnhild Johanne Olsen           

Kontaktinfo

Vega Menighet
E-post
Telefon 90 57 75 48