Ikke lengre fortrinnsrett på vinterrute

Nordland Fylkeskommune har bestemt at kjøretøy som skal til/fra Tjøtta og til/fra Horn ikke har fortrinnsrett ved anløp av Igerøy på vinterrute.

Sommerordning har denne ordning allerede, men nå gjelder den også for vinterruta. Dette vil da si at kjøretøy må kjøre på land på Igerøy og stille seg i ferjekø videre.