Næringslivet i kommunen

Næringslivet i kommunen baserer seg i utgangpunktet på fiske, havbruk, jordbruk, turisme og servicenæringer.

Etablerte næringer består for det meste av mindre produksjons- og servicebedrifter. Jordbruket består av melk- og kjøttproduksjon, hovedsakelig basert på storfehold og gris, men også med innslag av sau. Det dyrkes også litt grønnsaker, først og fremst potet. Utbygging av griseproduksjon har vært så stor at Vega nå er størst på gris i Nord.

Vega kommune prioriterer næringsutvikling, både i forhold til eksisterende og nye virksomheter. Kommunen bestreber seg på å ha et nært og tillitsfullt samarbeid med næringene selv.

Næringsaktører