Sommerjobb for ungdom

Er du mellom 13-17 år og har lyst til å jobbe med eldre i sommer?

Pleie- og omsorgstjenesten i Vega kommune har tidligere inngått et spleiselag med Nordland fylkeskommune for å gi ungdommer mellom 13-17 år tilbud om sommerjobb. Sommerjobben er for ungdommer bosatt i Vega kommune.

Sommerjobben er i eldreomsorgen og har som formål å gi eldre ekstra livskvalitet i sommer, det kan være som lesepartner, samtalepartner, gå på tur og andre oppgaver for og med eldre.

Tidsrom: 3. juli til 30. juli, ca. 3 timer pr. dag på dagtid, ettermiddag og helg.

Søknadsfrist: 26. mai 2023

Søknad sendes: postkasse@vega.kommune.no

Ønsker du å vite mer, ta kontakt med:

Avdelingsleder Berit Wika, Vega Omsorgssenter.

Telefon: 75 03 58 30 el. 952 69 057