Ønske om å inngå avtale om brøyting av kommunale veier for 4 sesonger

Vega kommune ønsker tilbud på brøyting av kommunale veier og snørydding rundt diverse kommunale bygg. Kontrakt som inngås vil ha en varighet på 4 år – gjeldende fra og med 1. desember 2022.

Tilbudet ønskes inndelt i en timespris og beredskapsgodtgjørelse.

Beredskap skal regnes fra 01.12 – 31.03.

Timesprisen skal inneholde samtlige omkostninger foruten beredskapsgodtgjørelsen.

Anbudsgiver skal regne på 180 timer i snitt pr brøytesesong (for alle rodene).

Inngitt beredskapssum blir lagt til timesprisen for å få et sammenligningsgrunnlag.

Det legges stor vekt på at beredskapen kan opprettholdes, og tilbyder må vise til egen beredskapsplan for å opprettholde brøyteansvaret. Tilbudet skal også inneholde oversikt over hvilke ressurser og hvilket brøytemateriell som tilbyder disponerer.

I utgangspunktet ønskes tilbud fra en tilbyder. Det er likevel mulig å gi tilbud på deler av brøyterodene/eller at flere tilbydere samarbeider.

Generelt

  • Hovedmålsettingen er at veiene skal være farbare for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring.
  • Ved vanskelige værforhold må hovedveiene gis første prioritet.
  • Brøyterodene skal legges opp for å passe med både ferje- og hurtigbåttrafikk.
  • Utløsende standard for brøyting er 10 cm snø.

Du kan se og laste ned rodekart her (PDF, 155 kB).

Tilbudsfrist er 19. august.

For mer informasjon, ta kontakt med Anders Karlsson

Telefon: 75035842

anders.karlsson@vega.kommune.no

Tilbud ønskes skriftlig, og helst på e-post til: postkasse@vega.kommune.no

Kontaktinfo

Anders Karlsson
Teknisk sjef
E-post
Telefon 75 03 58 42
Mobil 979 66 679