Vannmåler

Vega kommunestyre har vedtatt at alle kommunens abonnenter skal ha installert vannmåler.

Avlesning vannmåler

Vannmåleren skal leses av en gang i året, innen 31.12. De som har feriebolig, kan lese av og ringe inn/sende inn når de reiser fra Vega siste gang før nytt år. 

Vega kommune sender ut SMS når det gjelder vannmåleravlesning. Kunden svarer med målerstanden på denne meldingen. Hvis noen ikke har denne muligheten kan opplysningene ringes inn til teknisk etat ved Janne Hestvik på telefon 75 03 58 60 eller e-post: janne.hestvik@vega.kommune.no.

Gebyrene kreves årlig inn slik:

1. faktura: Oppgjørsregning for avlest forbruk forrige år og 1/2 abonnementsgebyr + 50% akonto (forventet bruk)
2. faktura: 1/2 abonnementsgebyr +  50 % akonto

Lovgrunnlag