Møteplan, innkalling og protokoller

Under finner du en oversikt over kommunestyre- og formannskapsmøter i 2023. Følg lenken i kolonnen "Lenke" for å komme til møteinnkalling og møteprotokoller for møtene. 

Møteinnkalling og møteprotokoller publiseres i Elements Publikum.

Kommunestyremøter

Kommunestyremøter 2023
Møte Dato Lenke
Kommunestyret 23.02.23 Lenke
Kommunestyret 25.04.23 Lenke
Kommunestyret 22.06.23 Lenke
Kommunestyret 28.09.23 Lenke
Kommunestyret 26.10.23 Lenke
Kommunestyret 30.11.23 Lenke
Kommunestyret 21.12.23 Lenke

Formannskapsmøter

Formannskapsmøter 2023
Dato Lenke
26.01.23 Lenke
16.03.23 Lenke
15.05.23 Lenke
01.06.23 Lenke
31.08.23 Lenke
12.10.23 Lenke
30.11.23 Lenke

Kontaktinfo

Elin Anna Hovland
Utvalgssekretær
E-post
Telefon 75 03 58 55

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega