Møteplan, innkalling og protokoller

Under finner du en oversikt over kommunestyre- og formannskapsmøter i 2023 og 2024.

Følg lenken i kolonnen "Lenke" for å komme til møteinnkalling og møteprotokoller for møtene. 

Møteinnkalling og møteprotokoller publiseres i Elements Publikum.

Kommunestyremøter

Kommunestyremøter 2023 og 2024
Møte Dato Lenke
Kommunestyret 23.02.23 Lenke
Kommunestyret 25.04.23 Lenke
Kommunestyret 22.06.23 Lenke
Kommunestyret 28.09.23 Lenke
Kommunestyret 26.10.23 Lenke
Kommunestyret 30.11.23 Lenke
Kommunestyret 21.12.23 Lenke
2024
Kommunestyret 15.02.24 Lenke
Kommunestyret 11.04.24 Lenke
Kommunestyret 20.06.24 Lenke

Formannskapsmøter

Formannskapsmøter 2023 og 2024
Møte Dato Lenke
Formannskapet 26.01.23 Lenke
Formannskapet 16.03.23 Lenke
Formannskapet 15.05.23 Lenke
Formannskapet 01.06.23 Lenke
Formannskapet 31.08.23 Lenke
Formannskapet 12.10.23 Lenke
Formannskapet 30.11.23 Lenke
2024
Formannskapet 29.01.24 Lenke
Formannskapet 14.03.24 Lenke
Formannskapet 06.06.24 Lenke

Kontaktinfo

Elin Anna Hovland
Utvalgssekretær
E-post
Telefon 75 03 58 55

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega