Formannskapet 2023-2027

Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer.

Formannskapet i Vega består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret.

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

Oversikt over Vega formannskap i perioden 2023-2027:

Parti

Navn

Senterpartiet1. Jon Albert Johansen Floa
 2. Anna Monica Hansen
  
  
Industri- og Næringspartiet1.Kjartan Sørøy
  
Arbeiderpartiet1.André Møller
 2.Katrine O. Grindhaug
  

Kontaktinfo

Jon Albert Johansen Floa
Ordfører
E-post
Telefon 75 03 58 11
Mobil 47 30 66 89

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega