Formannskapet 2019-2023

Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer.

Formannskapet i Vega består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret.

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

Oversikt over Vega formannskap i perioden 2019-2023:

Parti

Navn

Arbeiderpartiet 1. Andre Møller
  2. Hilde Sprækenhus
  3. Alf Johan Breivik
   
  Vara
  1. Per-Fredrik Bang
  2. Berit Wika
  3. Lene Karlsson
  4. Erik O Rauø
  5. Nils Hilmar Gullsvåg
   
Senterpartiet 1. Ove Mortensen
  2. Eirin Sannes Sleteng
   
  Vara
  1. Ann Hege Lervåg
  2. Kjetil Trøan
  3. Sandra Vangen Jenssen

Kontaktinfo

Andre Møller
Ordfører
E-post
Telefon 75 03 58 11
Mobil 94 16 94 62

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega