Tilltak på Vega Legekontor

Det er ikke adgang til legekontoret uten timeavtale.

Har du timeavtale, får du alikevell ikke gå inn på legekontoret/legevakten dersom du har feber, hoste, sår hals eller er tungpustet med mindre du er kritisk syk. Dette gjelder også helsepersonell. All adgang skal være forhåndsklarert. Ta kontakt med legekontoret på tlf. 75 03 68 70 mellom kl. 08:00 - 15:30 eller 116117 etter kl.15:30 for klarering.