Sør-Helgeland krisesenter sommerstengt

Sør-Helgeland krisesenter i Brønnøysund er sommerstengt i ukene 27, 28, 29 og 30.

De som har behov for kontakt, henvender seg til Helgeland krisesenter i Mosjøen, telefon 75 17 36 99 i dette tidsrommet. De ivaretar både samtaler pr telefon, personlige samtaler på senteret og botilbud.