Formannskapets innstilling til budsjett 2023 og økonomiplan 2024 - 2026 - Høring og offentlig ettersyn.

Formannskapet behandlet i sitt møte onsdag 30. november forslag til budsjett og økonomiplan. 

Innstillingen til kommunestyret, sammen med alle dokumentene, legges nå ut til offentlig ettersyn jf. kommunelovens § 45, nr 3 fra torsdag 30. november.

Kommunestyret behandler budsjettet og økonomiplanen i sitt møte 15. desember.

Vedtak (PDF, 513 kB)

Tallbudsjett 2023-2026 (PDF, 948 kB)

Økonomiplan 2023-2026 - kommentardel (PDF, 603 kB)