Formannskapets innstilling til budsjett 2024 og økonomiplan 2025 - 2027 - Høring og offentlig ettersyn.

Formannskapet behandlet i sitt møte onsdag 30. november forslag til budsjett og økonomiplan. 

Innstillingen til kommunestyret, sammen med alle dokumentene, legges nå ut til offentlig ettersyn fra torsdag 30. november.

Kommunestyret behandler budsjettet og økonomiplanen i sitt møte 21. desember 2023.

Økonomiske oversikter (PDF, 980 kB)

Saksframlegget med innstillingen fra formannskapet. (DOCX, 71 kB)