Koronavaksingering

Det er nå klart at vi mottar første forsending  med vaksinedoser i løpet av de to første ukene av januar 2021. Hele kommunen jobber nå intenst med å få logistikk og systemer opp å gå slik at vaksinene kan settes så snart de ankommer kommunen.

To doser med tre ukers mellomrom

For å oppnå beskyttelse mot koronavirus må du få to doser vaksine satt med tre ukers mellomrom. Ved denne vaksineringen vil man få tildelt time for vaksinering i to omganger med tre ukers mellomrom, slik at du vet når og hvor du skal møte opp for å få satt dine doser med koronavaksine.

Prioriteringliste

Dessverre vil det ikke være nok vaksiner til alle i starten. Det er derfor utarbeidet en nasjonal prioriteringsliste for hvem som skal tilbys vaksiner først og denne prioriteringsrekkefølgen følges av alle landets kommuner.

Disse skal prioriteres:

  1. Alle sykehjemsbeboere skal vaksineres først
  2. Innbyggere over 65 år, der vi starter med de eldste og arbeider oss nedover i årsklassene.
  3. Andre aldersgrupper med underliggende risikofaktorer.

Denne prioriteringen vil følges slavisk. Det vil derfor ikke ha hensikt å ta kontakt med legekontoret, legevakt eller fastlegen for å få plass tidligere i vaksinekøen.

Si ja til vaksine

Kommuneoverlegen anbefaler alle som får tilbud om vaksine å akseptere tilbudet og takke ja til vaksinen. For at vaksinen skal ha effekt er det viktig at mange nok har mottatt vaksinen slik at høy nok immunitet oppnås i befolkningen. Kun på den måten vil det ikke være nok uvaksinerte innbyggere til at viruset smitter og formerer seg videre i. Ved å vaksinere deg beskytter du de mest sårbare.

Det er gratis og frivillig å vaksinere seg

Å vaksinere seg er gratis og det er frivillig å la seg vaksinere. Det er derfor viktig for oss som kommune å ha oversikt over hvem av våre innbyggere som ønsker å få vaksine, slik at vi kan planlegge antall doser og logistikken rundt vaksineringen på en god måte. Ta allerede nå stilling til om du ønsker å vaksinere deg slik at du er klar til å bestille time når tidspunkt er klart.

Folkehelseinstituttet har opprettet en side med informasjon om koronavaksiner. Her kan du lese mer og se informasjonsvideoer om hvordan en vaksine blir godkjent, virkning, bivirkning og prioriteringslisten for vaksinering. Denne nettsiden oppdateres fortløpende etter hvert som mer informasjon blir tilgjengelig.

Alle innbyggere over 85 år blir kontaktet

Når tidspunkt for sending av vaksiner er klart og vi vet hvor mange doser vi får, vil personer i aldersgruppen 85+ kontaktet for timeavtale for vaksinering. Årsklassene fra 75+ og nedover til 65+ bes om å holde seg oppdatert på kommunens hjemmeside for informasjon om hvor du skal henvende deg for å bestille time. De som har fasttelefon får tilsendt sms-varselet som en talemelding. Vi ber pårørende være oppmerksomme og avklare i samråd med sine nærmeste om de ønsker vaksine og være behjelpelig med timebestilling. 

Møt til oppsatt tid

Når du har fått time, er det svært viktig at du møter opp til oppsatt tid. Vaksinene har kort holdbarhet, og vi ønsker ikke at noen doser går til spille. Følg derfor med på informasjonen som kommer fortløpende fra kommunen om dette temaet framover. Informasjon vil bli gjort kjent på kommunens hjemmeside, sms-varsel, oppslag på butikker, annonse i avisen og via ansatte i helse, pleie, omsorg. 

Kontaktinfo

Vega legekontor
Telefon 75 03 68 70