Koronavaksinering

Vi er nå godt i gang med vaksinering mot korona. Sykehjemmet og enkelte av helsepersonellet har fått dose én av vaksinen, det har også de aller eldste i kommunen. 

To doser med tre ukers mellomrom

For å oppnå beskyttelse mot koronavirus må du få to doser vaksine satt med tre ukers mellomrom. Ved denne vaksineringen vil man få tildelt time for vaksinering i to omganger med tre ukers mellomrom, slik at du vet når og hvor du skal møte opp for å få satt dine doser med koronavaksine.

Prioriteringliste

Dessverre vil det ikke være nok vaksiner til alle i starten. Det er derfor utarbeidet en nasjonal prioriteringsliste for hvem som skal tilbys vaksiner først og denne prioriteringsrekkefølgen følges av alle landets kommuner.

Disse skal prioriteres:

Disse skal prioriteres:

  1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
  2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
  3. Alder 75-84 år 
  4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 
  5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 
  6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
  7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
  8. Alder 55-64 år 
  9. Alder 45-54 år 

Denne prioriteringen vil følges slavisk. Det vil derfor ikke ha hensikt å ta kontakt med legekontoret, legevakt eller fastlegen for å få plass tidligere i vaksinekøen. Se FHI sine nettsider for når det er forventet at de ulike aldersgrupper blir vaksinert og for mer informasjon om underliggende sykdommer.

Si ja til vaksine

Kommuneoverlegen anbefaler alle som får tilbud om vaksine å akseptere tilbudet og takke ja til vaksinen. For at vaksinen skal ha effekt er det viktig at mange nok har mottatt vaksinen slik at høy nok immunitet oppnås i befolkningen. Kun på den måten vil det ikke være nok uvaksinerte innbyggere til at viruset smitter og formerer seg videre i. Ved å vaksinere deg beskytter du de mest sårbare.

Det er gratis og frivillig å vaksinere seg

Å vaksinere seg er gratis og det er frivillig å la seg vaksinere. Det er derfor viktig for oss som kommune å ha oversikt over hvem av våre innbyggere som ønsker å få vaksine, slik at vi kan planlegge antall doser og logistikken rundt vaksineringen på en god måte. Ta allerede nå stilling til om du ønsker å vaksinere deg slik at du er klar til å bestille time når tidspunkt er klart.

Folkehelseinstituttet har opprettet en side med informasjon om koronavaksiner. Her kan du lese mer og se informasjonsvideoer om hvordan en vaksine blir godkjent, virkning, bivirkning og prioriteringslisten for vaksinering. Denne nettsiden oppdateres fortløpende etter hvert som mer informasjon blir tilgjengelig.

Ring og meld deg

Vi ber alle over 18 år ta kontakt med legekontoret mandag eller tirsdag fra kl. 08:30 - 12:00 på tlf. 75 03 68 71 og gi beskjed om du ønsker vaksine eller ikke. Det er viktig at både de som ønsker og de som ikke ønsker vaksine tar kontakt. 

Når du ringer må du oppgi navn, fødselsdato, mobilnummer og eventuelle kroniske sykdommer. Det blir satt opp time til dose én og dose to når det er din plass i køen. 

Møt til oppsatt tid

Legekontoret tar kontakt når det er din tur å bli vaksinert. Det er svært viktig at du møter opp til oppsatt tid. Vaksinene har kort holdbarhet, og vi ønsker ikke at noen doser går til spille. 

Kontaktinfo

Vega legekontor
Telefon 75 03 68 70