Da en av våre veterinærer skal ut i svangerskapspermisjon, søker vi etter en vikar i 100% stilling.
Stillingen inngår i en attraktiv turnusordning som inkluderer 2-delt vakt i Vega kommune.

Mat er både kultur og kjærlighet, men også hvordan man møter gjestene er avgjørende.

Vi søker 1 -2 renholdere til verdensarvsenteret for sommeren 2019 med mulighet for forlengelse av engasjementet. 

Det er pr.tiden flere ledige faste stillinger og vikariat  på  Vega syke og aldersheim.

Vega kommune søker sommervikar på teknisk avdeling/renhold. 

Vi søker nå etter flere kundefokuserte og serviceinnstilte butikkmedarbeidere i forbindelse med sommeren og ferieavvikling. Arbeidstid vil variere og kan være både dag og kveld, i tillegg til helg. Det må tidvis kunne påregnes mye jobb.

Vega kommune søker sommervikar til uteseksjonen

Pleie – og omsorgstjenesten Vega kommune har tidligere inngått et spleiselag med Nordland fylkeskommune for å gi ungdommer mellom 14-18 år tilbud om sommerjobb.

Verdensarvsenter åpner i mai og søker 6-8 sommerverter for sommeren 2019.

Medio juni til medio august 2019 har Vega sykeheim og hjemmetjenesten i Vega kommune behov for ferievikarer for sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, kokk og assistenter i pleieavd. renhold, vaskeri, kjøkken.