Her er en oversikt over mulige arbeidsgivere som har bruk for ansatte i sommersesongen  2020

I tillegg til formelle krav til stillingene vil personlig egnethet bli vektlagt. Vega kommune har rekrutteringstiltak for sykepleiere, Søknadsfrist: 15. november 2019

Da en av våre veterinærer skal ut i svangerskapspermisjon, søker vi etter en vikar i 100% stilling.
Stillingen inngår i en attraktiv turnusordning som inkluderer 2-delt vakt i Vega kommune.

Mat er både kultur og kjærlighet, men også hvordan man møter gjestene er avgjørende.

Vi søker 1 -2 renholdere til verdensarvsenteret for sommeren 2019 med mulighet for forlengelse av engasjementet. 

Det er pr.tiden flere ledige faste stillinger og vikariat  på  Vega syke og aldersheim.

Vega kommune søker sommervikar på teknisk avdeling/renhold. 

Vi søker nå etter flere kundefokuserte og serviceinnstilte butikkmedarbeidere i forbindelse med sommeren og ferieavvikling. Arbeidstid vil variere og kan være både dag og kveld, i tillegg til helg. Det må tidvis kunne påregnes mye jobb.

Vega kommune søker sommervikar til uteseksjonen

Pleie – og omsorgstjenesten Vega kommune har tidligere inngått et spleiselag med Nordland fylkeskommune for å gi ungdommer mellom 14-18 år tilbud om sommerjobb.