Ledige faste stillinger. NY Søknadsfrist:20.mars 2020

Det vil bli ledig et antall undervisningsstillinger, fast og vikariat, fra 1. august 2020. 

Søknadsfrist: 20.03. 2020

Vega kommune skal styrke uteseksjonen ved teknisk avdeling. Søknadsfrist 27.mars 2020

Her er en oversikt over mulige arbeidsgivere som har bruk for ansatte i sommersesongen  2020