Vega kommune søker sommervikar til uteseksjonen i uke 27-30. Arbeidsoppgaver er varierte, og består blant annet av vedlikehold av grøntarealer (gressklipping) og annet forfallende arbeid. Søkere må være fylt 18 år og ha førerkort. Søknadsfrist: 1. juni

Søknad sendes: postkasse@vega.kommune.no

eller Vega kommune, Rørøyveien 10, 8980 Vega

Ledige stillinger som barnehagelærere/pedagogisk ledere ved Vega barnehage.

Søknadsfrist: 29.05 2020.

Pleie og omsorgstjenesten i Vega kommune.

Søknadsfrist.: 1.mai 2020