Barnehage

Vega barnehage er lokalisert i bygningene til Vega skole, i Gladstad sentrum. Dermed blir det lettere for barnehagen å benytte seg av spesialrom som f.eks. gymsal og biblioteket. Nærmiljøet innbyr dessuten til aktiviteter i skog og mark, med bl.a. gapahuk, naturlekeplass, lysløype og fotballbaner i umiddelbar nærhet.

   

Barnehagen i Vega eies og drives av Vega kommune. Administrativt er barnehagen underlagt Rådmann. Det skal være en kvalifisert styrer for Vega barnehage.

Nedenfor finner du informasjon om barnehagen:

Kontaktinfo

Tone Nyheim Bremstein
Leder
E-post
Mobil 960 19 427

Adresse

Postboks 24
8981 Vega