Startlån

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet nøktern bolig og beholde den.

Startlån er behovsprøvd og kan omfatte barnefamilier, husstander med særlige sosiale eller helsemessige utfordringer og andre økonomisk vanskeligstilte husstander.

Vega kommune tar opp startlån fra Husbanken til videre utlån og kan gi lån maks 500 000. 

Når kommunen har mottatt alle opplysningene som trengs, lages saksframstilling som fremmes for formannskapet som vedtaksmyndighet.

For å søke om lån bruk Husbankens søknadsskjema som du finner på husbanken.no

Forskrift om startlån fra Husbanken

Les mer om startlån hos husbanken.no