Dette gjelder en 100% fast stilling og flere vikariater som barnehagelærer/pedagogisk leder. Barnehagen har 3 avdelinger med ca. 47 barn totalt.

Vega sykeheim ( pr.tiden)