Ledige stillinger i Vega Kommune pleie og omsorgsavdeling

Psykisk helsearbeid:

Stillingskode 6185, Psykiatrisk sykepleier stilling 50 % fast stilling (dagarbeid)

Krav til stilling: Autorisert sykepleier med tilleggsutdanning i psykisk helsearbeid

Stillingen er ledig fra 1.oktober 2018.

Autorisert sykepleier kan konstitueres i stillingen hvis det ikke er kvalifisert søker til stillingen.

 

Vega hjemmetjeneste (pr.tiden)

Stillingskode 7174, Sykepleier stilling 50 % fast stilling,  (turnusstilling med arbeid hver 3.helg.)

Krav til stilling: Autorisert sykepleier

Stillingen er ledig fra 1. oktober 2018

 

I tillegg til formelle krav til stillingene vil personlig egnethet bli vektlagt.

Ansettelse etter gjeldende regler, lovverk, arbeidsreglement og rundskriv.

Pensjonsordning i KLP med 2% trekk i bruttolønn.

6 måneders prøvetid.

Helseattest og politiattest av ny dato må legges fram ved ansettelse.

 

Nærmere opplysninger får du hos leder Elin Støylen tlf.: 75 03 58 37 el. 979 83 924

 

Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes:

Vega kommune

Rørøyveien 10 

8980 Vega

eller via mail til : postkasse@vega.kommune.no

 

Søknadsfrist: 1.9.2018