Koronaviruset

Aktuelt

  • 30.11.2020 Kulturminneplan
    Vega kommune er nå i gang med å utarbeide en kulturminneplan. Planen er en del av Riksantikvarens prosjekt kalt «Kulturminner i kommunen» - KIK. Målet med en slik plan er at vi som lokalsamfunn og...
  • 26.11.2020 Desentralisert sykepleie på Helgeland
    Har du lyst til å utdanne deg til sykepleier, nytt utdanningstilbud på Helgeland med oppstart 2021.

Hva skjer i Vega

Ingen planlagte hendelser