NYHETER

 • Møteprotokoller

  Formannskapsmøte og Kommunestyremøte 19.03.2015

  (27.03.2015) Les mer

 • Vega barne- og ungdomsskole

  Vega Barne- og ungdomsskole gir undervisningstilbud for alle mellom 6 og 16 år i kommunen, og har skolefritidstilbud til elevene i 1. - 4. klasse.

  (27.03.2015) Les mer

 • Ledige stillinger

  Turistverter til Vega Turistinformasjon

  (27.03.2015) Les mer

 • Søknadsskjema

  Ledige barnehageplasser ved Vega barnehage for oppstart medio august 2015. Søknadsfrist 01.04.2015. Søknadsskjema og barnehagens vedtekter kan hentes på hjemmesiden til Vega Kommune, informasjonen på rådhuset, eller ved å henvende deg til Vega barnehage. For spørsmål, styrer Hilde T. Mørk , bhg.tlf.48149338

  (27.03.2015) Les mer

 • Det Kongelige Forsvarsdepartement

  Jubileumsåret 2015- Markeringer knyttet til andre verdenskrig. Se vedlagte brev. Forslag på kandidater til minnemedalje sendes postkasse@vega,kommune.no innen 7. april 2014. Ordføreren.

  (25.03.2015) Les mer

 • Til offentlig innsyn: Etablering av ny lokalitet til oppdrett av laks

  Ad etablering av ny lokalitet til oppdrett av laks. Omsøkt størrelse / produksjon: 7020 tonn MTB laks i Sørværet.

  (18.02.2015) Les mer


Flere nyheter