Fristen for å levere søknad om miljøtilskudd er 20.august 2018.

Velkommen til nytt skoleår

Vega kommunes grunneierlag tilbyr sin jaktrett til lokale storviltjegere

Vega Kommune har lagt til rette for bobiltømming

Vega kommune sender ut «Handlingsplan forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner» på enkel høring.

Mange som ikke søker
Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Mandag var det filming som skulle redigeres til neste dag.

Tradisjonen tro rydder befolkningen på Vega strendene for plast/søppel hvert år. Vega Kommune har i mange år organisert noe av dette arbeidet og frivillige har gjort og gjør en fantastisk innsats. De siste årene er det blitt mere fokus på forsøplingsproblemet  og det er nå blitt en landsomfattende aksjon.