Tradisjonen tro rydder befolkningen på Vega strendene for plast/søppel hvert år. Vega Kommune har i mange år organisert noe av dette arbeidet og frivillige har gjort og gjør en fantastisk innsats. De siste årene er det blitt mere fokus på forsøplingsproblemet  og det er nå blitt en landsomfattende aksjon. 

Formannskapet/planutvalget  har i sak 26/18 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn forslag om reguleringsendring reguleringsplan Rørøy/Rørøyøya med bestemmelser, jf. pbl. § 12-10.

Folkehelseuka markeres i kommuner i hele Norge. I samarbeid med frivilligsentralen har folkehelsekoordinator samlet aktiviteter på Vega i en kalender. Se hva som skjer - prøv noe nytt!

Det er ledig et antall stillinger(vikariat og fast) som barnehagelærer/pedagogisk leder med snarlig tiltredelse. Vega barnehage er en 3 avdelings barnehage med ca. 40 barn totalt.

I perioden medio juni til medio august 2018 har Vega syke- /aldersheim og  hjemmetjenesten i Vega kommune behov for ferievikarer for sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, kokk og assistenter i pleieavd. renhold, vaskeri, kjøkken.

Frivillige lag og foreninger har i mange år gjort en enestående innsats med å ta vare på og formidle natur og kultur i Vegaøyan verdensarv. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv setter derfor av midler hvert år til delfinansiering av arbeid som gjøres på frivillig basis

Vega Kommune søker informasjonsmedarbeidere til turistinformasjonen for sommersesongen 2018.

I henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene av

6. juni 1975 nr. 29, er det skrevet ut eiendomsskatt

for året 2018.