Installasjon av ildsted

Installasjon av ildsted og skorstein

Ildsted 

Du behøver ikke søke dersom du skal installere, endre eller reparere ildsted som ovn og peis i eksisterende bygg. Dette unntaket gjelder kun for selve ildstedet. 

Dersom det må gjøres annet arbeid, som å oppføre, rive, bygge om eller forlenge skorstein, vil dette være en vesentlig endring eller vesentlig reparasjon. Dette krever søknad og tillatelse fra byggesaksavdelingen i kommunen.

Uavhengig av søknadsplikt må man alltid melde fra til feiertjenesten når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget. Da får feiertjenesten mulighet til å samle inn tilstrekkelig informasjon for å gjøre tilsyn og feiing av fyringsanlegget på en best mulig måte. 

Selv om installering av ildsted ikke innebærer søknad til byggesaksavdelingen, bør den som gjør arbeidet ha god kunnskap. Ingen ildsteder i dag har like regler, og det er viktig at monteringsanvisning alltid blir fulgt. Dette er et av kontrollpunktene feiertjenesten ser etter ved tilsyn.

Det er den enkelte montør som er ansvarlig for at arbeidet er kvalitetsmessig utført. Feiertjenesten trenger ikke kontrollere monteringen før ildstedet tas i bruk. 

Skorstein

Skal du reparere, vedlikeholde murpuss, sette inn røykrør (fra ildsted til skorstein), pusse rundt røykrøret, skifte feieluke, beslag, pipehatt, eller røykvifte, så krever ikke det søknad eller tillatelse fra kommunen.

Skal det derimot gjøres arbeid som endrer pipeløsningen, for eksempel endre tverrsnitt, høyde og løsning, er dette en vesentlig endring, som er søknadspliktig. Dette gjelder selvsagt også om du vil forlenge, endre innvendig tverrsnitt, fjerne eksisterende eller sette opp en helt ny skorstein.

Monteringsfeil øker risikoen for brann. Siden 2016 har 782 boligbranner i Norge startet i skorstein eller annet ildsted viser tall fra brannstatistikk.no 

Hvem er ansvarlig

Huseier vil alltid være ansvarlig for arbeidet med ildsted eller skorstein. Når det gjelder søknadspliktige tiltak vil huseier ha ansvaret for søknad og ansvaret for at den som gjør jobben har riktig kompetanse.

Feiertjenesten har et tilsynsansvar med ethvert fyringsanlegg i kommunen og eventuelle avvik i forbindelse med disse rettes mot eier. Det vil derfor være viktig at det gjøres skikkelig arbeid når det først gjøres noe med fyringsanlegget.

Søknadspliktig

 • Skorstein
  • Oppføring
  • Rives
  • Rehabilitering
  • Forlenge, endre tverrsnitt, høyde og løsning

Unntatt søknadsplikt

 • Ildsted
  • Installere
  • Endre
  • Reparere
  • Vedlikeholde
 • Skorstein
  • Reparere
  • Vedlikeholde murpuss
  • Sette inn røykrør (fra ildsted til skorstein)
  • Pusse rundt røykrøret
  • Skifte feieluke, Beslag, pipehatt eller røykvifte

Meldepliktig til Brannvesenet

 • Installere nytt ildsted
 • Skifte ut eksisterende ildsted
 • Fjerne ildsted

Meld fra om endring av ildsted

Hvis du skal installere, skifte ut eller fjerne ildsted må du som eier av boenheten melde dette til Brannvesenet. Meldeplikten gjelder også dersom du har hatt et firma til å utføre jobben.

Dersom du fjerner et ildsted og ikke monterer et nytt, må hull etter røykrør tettes på forsvarlig måte for å ivareta brannsikkerheten.

Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet. For nye ildsteder er det monteringsanvisningen som er gjeldene hvis denne avviker fra byggdetaljblader: