Kommunedelplan

I tillegg til kommuneplanen er det vedtatt kommunedelplaner for forskjellige temaer i kommunen. I Vega kommune har vi tre slike planer:

Kommunedelplan for energi- og klima

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

  • Du kan lese og laste ned Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2025 her (PDF, 4 MB).
  • Vedtak av kommunedelplan kan du lese her (PDF, 223 kB).

Kommunedelplan for samfunnsutvikling, næringsutvikling og bosetting

Kontaktinfo

Margrethe Wika
Miljøvernsjef
E-post
Telefon 75 03 58 65

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega