Skjenkebevilling for enkeltanledning

Søknadskjema finner du her :
Ambulerende.enkeltarr 2024 (PDF, 32 kB)

Skal du selge alkoholholdige drikker under et arrangement som er åpent for publikum i lokaler uten skjenkebevilling, eller utendørs på et avgrenset område?

Eksempler er festivaler, offentlige arrangementer og lignende. I slike tilfeller må du søke skjenkebevilling for en enkeltanledning. Alkohollovens §1-6 definerer «En enkelt anledning» som et arrangement for en bestemt anledning eller en bestemt periode.

Krav til søknaden

  • bevillingssøker må være fylt 20 år. Bevilling gis til «den for hvis regning virksomheten drives»
  • en person skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig skal være fylt 20 år
  • ved arrangementer utendørs, kreves tillatelse fra grunneier

Du kan også bli bedt om å:

  • sende inn tegning over arrangementsområdet og skjenkearealet
  • vise hvordan avgrensninger av lokalet eller området skal gjøres, og hvordan vakthold er tenkt ivaretatt.

Pris

Kr. 440,- pr gang

Kr. 880,- pr gang for søknader som kommer inn senere enn 10 dager før skjenkedato.

Søknaden

Søknaden bør sendes god tid i før arrangementsdato, minst to uker i forkant.
Kommunen må innhente uttalelse fra politiet

Her er søknadsskjema (PDF, 32 kB)

Har du spørsmål søknadsskjemaer?

Da kan du kontakte Infoavdelingen, Rådhuset, Rørøyveien 10, 8980 Vega

Kontaktinfo

Marit Nilsen
Avdelingsleder informasjonsavdelingen
E-post
Telefon 75 03 58 79

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega

Åpningstider

08:00 - 15:45 (15.9-14.5)

08:00-15:15 (15.5-14.9)