Frivilligsentral

Frivilligsentraler finnes over hele landet og er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.  Daglig leder for Vega Frivilligsentral er Lene Karlsson. Vikar for tiden er Marit Martinussen. 

Åpningstider

Tirsdager kl. 11:00 - 14:00
Torsdager kl. 09:00 - 12:00

Oppgaver

Tilbudet kan dreie seg om praktiske gjøremål som snømåking og gressklipping, organisering av dugnader og innsamlingsaksjoner eller matombringing i samarbeid med hjemmetjenesten i kommunen. Brukere og frivillige kan være enkeltpersoner eller organisasjoner. Som brukere regnes alle som trenger hjelp, uansett alder, og som frivillige regnes alle som ønsker å hjelpe.

Kontaktinfo

Fabian Johannessen
E-post
Mobil 98 31 62 57

Adresse

Vega Frivilligsentral
Rørøyveien 10
8983 Vega