Frivilligsentral

Frivilligsentraler finnes over hele landet og er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.  Daglig leder for Vega Frivilligsentral er Lene Karlsson. Vikar for tiden er Marit Martinussen. 

Oppgaver

Tilbudet kan dreie seg om praktiske gjøremål som snømåking og gressklipping, organisering av dugnader og innsamlingsaksjoner eller matombringing i samarbeid med hjemmetjenesten i kommunen. Brukere og frivillige kan være enkeltpersoner eller organisasjoner. Som brukere regnes alle som trenger hjelp, uansett alder, og som frivillige regnes alle som ønsker å hjelpe.

Kontaktinfo

Marit Martinussen
Vikar
E-post
Telefon 907 13 841

Adresse

Vega Frivilligsentral
Rørøyveien 10
8983 Vega