Tildeling av studenthybler ved Nordnorsk student og elevhjem i Oslo

Nå nærmer det seg årets hovedinntekt av nordnorske studenter ved studenthjemmet her i Oslo.

Søknadsfristen for den kommunale tildeling er 20. juni 2021.

 

Alle nordnorske søkere fra tildelingskommuner får plass.

Søknadsskjema finner du på www.nnse.no 

Husk: Nordnorske søkere kan søke om eventuelle ledige plasser hele året og vill alltid bli prioritert.

 

Med sommerhilsen

E. Samuelsen

Eiendomssjef NNSE