Informasjon jod

Kommunen har et lager av jodtabletter som skal brukes til barn og unge i skoletiden og i barnehagen om det kommer melding om et radioaktivt utslipp. Tablettene kommunen har heter Kalsiumjodid Recip og er på 65 mg og vi lagrer størsteparten på skole og barnehage.

Det anbefales at alle husstander kjøper inn jod til å ha i beredskap hjemme for personer i målgruppen, dvs. for barn og unge 0-18 år, til gravide og ammende samt i noen tilfeller for personer helt opp til 40 års alderen. 

Info om Kaliumjodid Recip som kommunen har finnes ikke elektronisk, men de tilsvarer Kaliumjodid SERB som man kan lese om på dsa.no.

Bemerk at de jodtabletter man kjøper på apoteket kan ha annen styrke, for eksempel Jodix 130 mg. Da vi doserer antall mg ut fra alder, vil det være forskjellig antall tabletter den enkelte skal ta avhengig av hvilken type tablett man har tilgjengelig.

Dosering Kaliumjodid Recip 65 mg

Dosering jod
Alder Dose
over 12 år 2 tabl som engangsdose
3- 12 år 1 tabl som engangsdose
1 mnd – 3 år ½ tabl som engangsdose. Kan knuses / blandes i vann, saft, syltetøy
< 1 mnd ¼ tabl som engangsdose. Kun under oppsyn helsepersonell
Gravide/ammende 2 tabl som engangsdose

Hvem skal ta jod tabletter?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Det kan i spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

De over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger IKKE ta jod tabletter.

Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en eventuell atomulykke.

Barn og ungdom

Foreldre og foresatte får sendt ut melding fra skolen om jod-beredskapen og dere får også et samtykkeskjema som må være fylt ut før skole og barnehagen kan gi barna jod. Det kan også skrives ut fra Helsedirektoratet sine nettsider.

Skolens og barnehagens ansatte får opplæring fra avdeling helse i hvordan registrere, oppdele og utdele jod til hver enkelt aldersgruppe (ulik dosering ved ulike aldre).

Skjer et utslipp på ettermiddagen vil skolens og barnehagens ansatte dra på jobb og dele ut jod til de barn som ikke har jod lagret hjemme. På natt vil utdelingen skje fra legekontoret. Men siden meldingen om at jod må inntas ofte ledsages av en beskjed om å holde seg inne, så anbefales det på det sterkeste at alle husstander, som har personer i målgruppen, kjøper jod til eget bruk til å ha lagret hjemme. Dette rådet skal ses i lag med de andre rådene for egenberedskap, som du kan finne på sikkerhverdag.no.  

Når skal man ta jod tabletter tas?

Man tar vanligvis tablettene som en engangsdose når det blir sendt ut anbefaling fra Direktoratet for Strålevern og Atomberedskap (DSA). I sjeldne tilfeller kan det bli anbefaling om en dose 2 også. Jod blokkerer bare for opptak av radioaktivt jod og ikke for andre radioaktive isotoper.  

Du skal ikke ta jod tabletter dersom:

• du er allergiske overfor jod eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget).

• du har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt)

• du har fjernet skjoldbruskkjertelen

• du har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom)

Ved spørsmål angående beredskap jod ta kontakt med kommuneoverlege Sinne Marken på mail sinne.s.marken@vega.kommune.no.

Kontaktinfo

Sinne Simony Marken
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 75 03 68 70