Info om stans i vaksinering

Info om stans i vaksinering med AstraZeneca vaksinen 11.03.2021.

Massevaksinasjonen planlagt i dag, i morgen og på mandag med AstraZeneca vaksinen, stanses med umiddelbar virkning. Dette for å være føre var etter det i Danmark er meldt om en person som fikk en dødelig blodpropp etter vaksineringen. Det er ennå ikke sikkert at det er relasjon mellom blodproppen og vaksineringen, men vaksineringen stanses til dette er avklaret. 

Du kan lese mer om de bivirkninger som er kjent ved AstraZeneca vaksinen på FHI sine nettsider.  

For de som har fått vaksine med AstraZeneca vaksinen i dag, ber vi alle ta kontakt ved uforutsette bivirkninger. Her i særdeleshet tegn på blodpropp i ben, lunger eller andre steder. 

Ta kontakt med Vega helsestasjon ved spørsmål knyttet til vaksinen på 75 03 68 71 fra kl. 13:00 - 15:00 i dag.

Kontaktinfo

Vega legekontor
Telefon 75 03 68 70