Elgmerking fra helikopter

Vi orienterer med dette om at NINA i løpet av de nærmeste dagene, trolig førstkommende onsdag eller torsdag, planlegger å sette i gang elgmerking fra helikopter i Vega kommune.

Det er planlagt å merke mellom 20 og 30 dyr, og vi forventer at arbeidet avsluttes i løpet av 5-6 dager, om vi får jobbet som forventet alle dager.

Arbeidet vil foregå på Vega hovedøy, med tilliggende øyer.

Alle nødvendige tillatelser er innhentet og grunneiere orientert om aktiviteten gjennom kunngjøring i lokalpressen og/eller ved direkte orientering.

Elgene bedøves av veterinær fra helikopter, ved hjelp av luftgevær med bedøvelsespiler.

Det hender at bedøvelsespilene løsner fra elgen etter at dyret er påskutt. Disse plukker merkemannskapet opp så snart de kan, vanligvis med det samme, men det hender også at vi må velge å først sikre oss at dyr som er påskutt med bedøvelse legger seg på forsvarlig vis, før vi kan returnere for å plukke opp pilen. Dersom publikum skulle komme over slike piler oppfordrer vi på det sterkeste om at disse ikke røres, men at merkemannskapet isteden får beskjed om hvor pila ligger.

Elgene vil også bli veid ved hjelp av helikopteret, og de vil da henge i et nett under helikopteret mens veiingen pågår. Det hender også at vi på samme måte transporterer dyr som tilhører samme familiegruppe sammen, slik at de våkner av bedøvelsen på samme sted.

NINAs ansvarlige i felt ved dette arbeidet i Vega er Morten Heim. Utøvende veterinær er Øystein Os, +4790077840, og helikopterselskap er Heliscan, +47 97 99 30 40.

NINAs dyrehelseansvarlig sentralt er veterinær Marianne W. Furnes, +47 934 41 190, marianne.furnes@nina.no.