Dose 3 med Covid-19-vaksine

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet, prioriteres dose 3 på følgende måte. 

1: Personer med svekket immunforsvar. 

Dette vil si personer som bruker immundempende medikamenter. Du kan se en oversikt over slike medikamenter i denne PDF-fila fra Legeforeningen

Vega Legekontor har begynt med vaksinering av dose 3 til pasienter med svekket immunforsvar, og fortsetter med dette i uke 47. Personer med følgende medisiner (link) kan kontakte legekontoret for timeavtale. 

2: Oppfriskningsdose til alle > 65 år. 

Oppfriskningsdose anbefales til alle > 65 år. Oppfriskningsdose (dose 3) kan gis tidligst 6 måneder etter dose 2. Alle > 65 år blir kontaktet av legekontoret for time til dose 3. 

3: Helsepersonell 

Helsepersonell kontaktes av arbeidsgiver.