Tomter Gardsøya

Det er ledige byggetomter på Gardsøya

Byggetomter på Gardsøya
Tomt nr. i kart Tomt nr. i kart Tomt nr. i kart
1. Solgt 7. Solgt 13. Solgt
2. kr. 200.000,- 8. kr. 250.000,- 14. Solgt
3. kr. 300.000,- 9. Solgt 15. Solgt
4. Solgt 10. Solgt 16. Solgt
5. kr. 250.000,- 11. Solgt 17. kr. 400.000,-
6. kr. 250.000,- 12. kr. 400.000,- 18. kr. 400.000,-