Formannskapet 2015-2019

Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer.

Formannskapet i Vega består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret.

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

Oversikt over Vega formannskap i perioden 2015-2019:

Parti

Navn

Arbeiderpartiet 1. Andre Møller
  2. Hilde Sprækenhus
  3. Berit Wika
   
  Vara
  1. Tor Inge Lillestøl
  2. Mona Gilstad
  3. Per Fredrik Bang
  4. Martin Skjefstad
   
Senterpartiet/Kystpartiet 1. Ann-Hege Lervåg
  2. Arnstein Hanssen
   
  Vara
  1. Kjartan Sørøy
  2. Maria M. Nilsen
  3. Ove Mortensen
  4. Eirin S. Sleteng
   

Kontaktinfo

Andre Møller
Ordfører
E-post
Telefon 75 03 58 11
Mobil 941 69 462

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8980 Vega