Kommunestyret 2019-2023

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

Vega kommunestyre består av 15 representanter for perioden 2019 - 2023:

Navn

Funksjon

Kontaktinfo

Andre Møller (Ap) Ordfører  
Hilde Sprækenhus (Ap) Varaordfører  
Lene Karlsson (Ap) Medlem  
Per Fredrik Bang (Ap) Medlem  
Alf Johan Breivik (Ap) Medlem  
Erik Olsen Rauø(Ap) Medlem  
Tor Inge Lillestøl (Ap) Medlem  
Berit Wika (Ap) Medlem  
Nils Hilmar Gullsvåg (Ap) Medlem  
Eirin Sletteng (Sp) Medlem  
Ann Hege Lervåg (Sp) Medlem  
Ove Mortensen (Sp) Medlem  
Kjetil Trøan (Sp) Medlem  
Sandra Vangen (Sp) Medlem  
Per Anton Nesjan (R) Medlem