Kommunestyret 2015-2019

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

Vega kommunestyre består av 15 representanter for perioden 2015 - 2019:

Navn

Funksjon

Kontaktinfo

Andre Møller (Ap) Ordfører  
Hilde Sprækenhus (Ap) Varaordfører  
Mona Gilstad (Ap) Medlem  
Per Fredrik Bang (Ap) Medlem  
Alf Johan Breivik (Ap) Medlem  
Martin Skjefstad (Ap) Medlem  
Tor Inge Lillestøl (Ap) Medlem  
Berit Wika (Ap) Medlem  
Ann-Hege Lervåg (Sp) Medlem  
Arnstein Hanssen (Sp) Medlem  
Maria Mariela Nilsen (Sp) Medlem  
Ove Mortensen (Sp) Medlem  
Eirin Sannes Sleteng (Sp) Medlem  
Kjartan Sørøy (Kystpartiet) Medlem  
Kari Renate Nilsen (Fristilt) Medlem