Reguleringsplaner

En reguleringsplan er kommunens plan for et bestemt område. Reguleringsplanen består av en kartdel og en tekstdel som beskriver formålet med planen, hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der.

Hvis du har planer om å bygge på en eiendom må du først undersøke om det finnes en reguleringsplan som gjelder for eiendommen, og hvilke bestemmelser den eventuelt er underlagt.

Reguleringsplaner fordelt på steder

Gladstad

Grimsøy

Vika

Viksås

Gardsøya

Gullsvåg

Nes-Kirkøy

Vegstein

Ylvingen

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8980 Vega