Vega kommune sender ut «Handlingsplan forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner» på enkel høring.

Mange som ikke søker
Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Mandag var det filming som skulle redigeres til neste dag.

Tradisjonen tro rydder befolkningen på Vega strendene for plast/søppel hvert år. Vega Kommune har i mange år organisert noe av dette arbeidet og frivillige har gjort og gjør en fantastisk innsats. De siste årene er det blitt mere fokus på forsøplingsproblemet  og det er nå blitt en landsomfattende aksjon. 

Formannskapet/planutvalget  har i sak 26/18 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn forslag om reguleringsendring reguleringsplan Rørøy/Rørøyøya med bestemmelser, jf. pbl. § 12-10.

Folkehelseuka markeres i kommuner i hele Norge. I samarbeid med frivilligsentralen har folkehelsekoordinator samlet aktiviteter på Vega i en kalender. Se hva som skjer - prøv noe nytt!

Det er ledig et antall stillinger(vikariat og fast) som barnehagelærer/pedagogisk leder med snarlig tiltredelse. Vega barnehage er en 3 avdelings barnehage med ca. 40 barn totalt.

I perioden medio juni til medio august 2018 har Vega syke- /aldersheim og  hjemmetjenesten i Vega kommune behov for ferievikarer for sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, kokk og assistenter i pleieavd. renhold, vaskeri, kjøkken.

Frivillige lag og foreninger har i mange år gjort en enestående innsats med å ta vare på og formidle natur og kultur i Vegaøyan verdensarv. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv setter derfor av midler hvert år til delfinansiering av arbeid som gjøres på frivillig basis