Høstvaksinering for Covid og Influensa starter i November.

Høstvaksinering for Covid og Influensa starter i November. FHI anbefaler også Pneumokokkvaksine for personer over 65 år.

 Lenke til Vaksinering under Helsestasjon.