Planlegger du et arrangement?

Det er mulig å søke støtte til lokale arrangement fra Bodø2024 - både i regi av lag og foreninger og for/med ungdom.

Har dere en god idé om et arrangement som dere kunne tenke dere å gjennomføre i 2024, så er sjansen til noe finansering her nå!

Vær obs på søknadsfristen 15. september:

Utlysninger lokale kulturmidler https://www.bodo2024.no/lokale-kulturmidler
Bodø2024 lyser ut midler til lokale prosjekter og aktiviteter, som en del av programarbeidet til Bodø2024. Bodø og Nordland er Europeisk kulturhovedstad i 2024, og  ønsker kulturprosjekter og aktiviteter i hele Nordland fylke som en del av programmet. De lokale midlene er fordelt til alle regionene i Nordland, og søknadene behandles i samarbeid med lokale råd som kjenner lokalt kulturliv godt.

UNG2024 https://www.bodo2024.no/ung2024

Ungdomsprogrammet består av alt som skal skje for ungdom når Bodø og Nordland er Europeisk kulturhovedstad i 2024. Ungdomsprogrammet er for alle ungdommer og organisasjoner som jobber med ungdom i hele Nordland. Alle som ønsker å være med i programmet, uavhengig om de har fått midler eller ikke, kan være med. Mer info om hvordan man kan bli med i ungdomsprogrammet, kan man lese mer om på nettsidene UNG2024.

Lokal kontaktperson er Rita Johansen, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, mobil: 97 03 46 46, epost: rita@verdensarvvega.no