Informasjon om fugleinfluensa

Her finner du informasjon om utbruddet og hva du skal gjøre hvis du finner død fugl

Les nærmere på Mattilsynets hjemmeside.