Helgeland Landbrukstjenester SA er en regional landbruksbedrift som rekrutterer og ansetter arbeidskraft til landbruket på Helgeland. Vår organisasjon har 367 aktive eiere i 13 kommuner, har totalt 122 årsverk og ei omsetning 48 mill. i 2017. Vi søker nå en ny medarbeider. 

Søknad vedrørende algedyrkning på lokaliteten Bøbukta i Vega Kommune legges ut til offentlig høring i 4 uker fra den 25.09.18

Søknadsfrist 01.10.18 for oppstart januar 2019.

Laboratoriet er bemannet med sykepleier som utfører prøvetaking (forordnet av lege), sårstell og andre prosedyrer.

Vega kommune er i gang  med å lage en ny kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Fristen for å levere søknad om miljøtilskudd er 20.august 2018.

Velkommen til nytt skoleår

Vega kommunes grunneierlag tilbyr sin jaktrett til lokale storviltjegere

Vega Kommune har lagt til rette for bobiltømming