Formannskapet/planutvalget  har i sak 26/18 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn forslag om reguleringsendring reguleringsplan Rørøy/Rørøyøya med bestemmelser, jf. pbl. § 12-10.

Folkehelseuka markeres i kommuner i hele Norge. I samarbeid med frivilligsentralen har folkehelsekoordinator samlet aktiviteter på Vega i en kalender. Se hva som skjer - prøv noe nytt!

Det er ledig et antall stillinger(vikariat og fast) som barnehagelærer/pedagogisk leder med snarlig tiltredelse. Vega barnehage er en 3 avdelings barnehage med ca. 40 barn totalt.

I perioden medio juni til medio august 2018 har Vega syke- /aldersheim og  hjemmetjenesten i Vega kommune behov for ferievikarer for sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, kokk og assistenter i pleieavd. renhold, vaskeri, kjøkken.

Frivillige lag og foreninger har i mange år gjort en enestående innsats med å ta vare på og formidle natur og kultur i Vegaøyan verdensarv. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv setter derfor av midler hvert år til delfinansiering av arbeid som gjøres på frivillig basis

Vega Kommune søker informasjonsmedarbeidere til turistinformasjonen for sommersesongen 2018.

I henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene av

6. juni 1975 nr. 29, er det skrevet ut eiendomsskatt

for året 2018.

Konfliktrådet i Salten og Helgeland

Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler. Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

1 stk 100% stilling ledig som kommunelege 3