I henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr. 29, er det skrevet ut eiendomsskatt for året 2021.