Tomtene er regulert til fiskeri/havbruk. Øvrige vilkår, se vedtak.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

Vega kommune lyser ut tilskudd til å gjennomføre tiltak i Vega verdensarvområdet. Ordningen gis over LUF. Formålet med tilskudd til tiltak er å styrke landbruket i Verdensarvområdet. Tiltak som gis tilskudd skal være i samsvar med gjeldende planer.

Laboratoriet er bemannet med sykepleier som utfører prøvetaking (forordnet av lege), sårstell og andre prosedyrer.

For blodprøvetaking og andre tjenester på laboratoriet, ring Vega legekontor for timeavtale, telefon 75 03 68 70. Det er ikke lenger mulighet for drop - in på laboratoriet. Dette for å kunne ivareta smitteforebyggende tiltak i forbindelse med pågående pandemi.

Det er åpnet for at våre beboere kan ta imot besøk innenfor visitt tiden på beboer sitt rom. Det er anledning til å ha besøk av to personer. Større arrangement må avvikles på besøksrom på ettermiddagstid.

Til alle ansatte i Vega kommune

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset 

Fra onsdag 12. august 2020 innføres det nye testkriterier for covid-19. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, kan teste seg uten leges vurdering.

På grunn av endringer i postgang reduseres åpningstiden for blodprøvetaking.

Gradvis opptrapping av aktivitet på tannklinikkene