Det går fremover og etter planen skal senteret stå ferdig i august 2018