Her finner du det utlagte budsjettet og økonomiplan for Vega Kommune.

Småskolen hadde torsdag den 22 november en flott teaterforestilling

BUFDIR har en tilskuddsordning som skal motvirke fattigdom blandt barn og ungdom.

Et spektakulært byggeprosjekt på Vega.

Il Vega har flere aktiviteter i bassenget for voksne. Det er plass til mange flere. Kom og bli med.

Helgeland Landbrukstjenester SA er en regional landbruksbedrift som rekrutterer og ansetter arbeidskraft til landbruket på Helgeland. Vår organisasjon har 367 aktive eiere i 13 kommuner, har totalt 122 årsverk og ei omsetning 48 mill. i 2017. Vi søker nå en ny medarbeider. 

Søknad vedrørende algedyrkning på lokaliteten Bøbukta i Vega Kommune legges ut til offentlig høring i 4 uker fra den 25.09.18

Søknadsfrist 01.10.18 for oppstart januar 2019.

Vega kommune er i gang  med å lage en ny kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser